Správce Vaší nemovitosti


Správa nemovitostí

 

 Rozsah služeb zajišťovaných vlastními pracovníky :  

 • stanovení měsíčního příspěvku do fondu oprav a záloh na služby

 • sledování plateb od vlastníků jednotlivých jednotek

 • průběžné hrazení skutečných nákladů za tyto služby a jejich roční vyúčtování

 • vedení přehledu příjmů a výdajů domu

 • projednání otázek týkajících se správy domu s orgány státní správy

 • navržení rekonstrukčních a adaptačních prací, které si vyžaduje stavebně technický stav

 • vyřizování pojistných událostí

 Rozsah služeb zajišťovaných ve spolupráci s odbornými firmami :

 • dodávky energií pro objekt

 • úklid společných prostor domu

 • likvidace a odvoz odpadu

 • údržba a opravy výtahů

 • kominické služby

 • ostraha objektu

 • údržba a opravy domovní plynové kotelny nebo výměníku tepla

 • provoz, údržba a opravy STA

 • údržba a běžné opravy společných částí domu

 • havarijní opravy na stavebních částech domu, instalacích a technických zařízeních domu

 • pravidelné revize zařízení dle příslušných norem a vyhlášek

 • opatření, jež vedou ke sjednání nápravy v případech porušování klidu a pořádku v domě