DALŠÍ SLUŽBY PRO VLASTNÍKY NEMOVITOSTÍ

  • komplexní zajištění rekonstrukcí a oprav (výběrové řízení na projektanta, dodavatele, stavební dozor apod.)
  • realitní činnost související s obsazováním volných jednotek, příp. ploch na fasádě objektu
  • právní poradenství nad rámec provozu domu
  • příprava "prohlášení vlastníka domu" (rozdělení domu na jednotky pro zápis do katastru nemovitostí)
  • zpracování přiznání k dani z nemovitosti
  • příprava pro založení "společenství vlastníků jednotek" v domě