SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Rozsah služeb zajišťovaných vlastními pracovníky:

 • stanovení měsíčního příspěvku do fondu oprav a záloh na služby
 • sledování plateb od vlastníků jednotlivých jednotek
 • průběžné hrazení skutečných nákladů za tyto služby a jejich roční vyúčtování
 • vedení přehledu příjmů a výdajů domu
 • projednání otázek týkajících se správy domu s orgány státní správy
 • navržení rekonstrukčních a adaptačních prací, které si vyžaduje stavebně technický stav
 • vyřizování pojistných událostí

Rozsah služeb zajišťovaných ve spolupráci s odbornými firmami:

 • dodávky energií pro objekt
 • úklid společných prostor domu
 • likvidace a odvoz odpadu
 • údržba a opravy výtahů
 • kominické služby
 • ostraha objektu
 • údržba a opravy domovní plynové kotelny nebo výměníku tepla
 • provoz, údržba a opravy STA
 • údržba a běžné opravy společných částí domu
 • havarijní opravy na stavebních částech domu, instalacích a technických zařízení
 • pravidelné revize zařízení dle příslušných norem a vyhlášek
 • opatření, jež vedou ke sjednání nápravy v případech porušování klidu a pořádku v domě